English
当前位置:首页 > 老虎机游戏网站 > 老虎机游戏网站

数字电视插座 一位

产品简介:
产品详情:

宽频数字电视插座,采用高档钢化玻璃和磨砂材料,标准8 6盒。


号: D - S Z D S 0 1
外壳材质:
防火A B S塑胶
产品尺寸:
8 . 6 * 8 . 6 * 1 m m
输入电压:
A C 1 1 0 - 2 4 0 V
输出电压:
5 V D C
工作频率:
5 0 - 6 0 H Z
输出电流:
1 0 0 0 M A